Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

CEVAP:

Bu alandaki mesleklerde çalışanlar için dikkatli ve titiz çalışmak, düzenli olmak, sır saklayabilmek ve güvenilir olmak, sorumluluk sahibi ve sabırlı olmak özel bir önem arz eder.

Adalet alanında çalışacak meslek elemanlarının genel özellikleri aşağıda sıralanmıştır:

 • İş organizasyonu yapabilmek
 • Nezaket, görgü ve protokol kurallarına uymak
 •   İyi bir iletişim kurabilmek
 •    Dikkatli, titiz ve düzenli olmak
 •    Sır saklayabilmek, güvenilir olmak
 •    Sorumluluk duygusuna sahip olmak
 •    Olaylar arasında neden-sonuç ilişkilerini görebilmek
 •   On parmak klavye ile bilgisayarı kullanabilmek
 •    Türkçeyi iyi konuşmak ve resmî yazışma kurallarına göre yazmak
 •    Dosyalama ve arşivleme yapabilmek
 •    İnsan hakları ve temel hukuk bilgisine sahip olmak
 •    İdare ve yargı teşkilatının yapısını ve yargının işleyişini bilmek
 •    Ekip halinde çalışmaya yatkın olmak
 •    Kendisini mesleki olarak sürekli yenileyebilmek
 •    Mesleğin gerektirdiği sağlık şartlarıyla fiziki özelliklere sahip olmak

Zabıt kâtibi olmak isteyenlerin yukarıda sayılan özelliklere ilave olarak göz kulak ve ellerini eş güdümlü kullanabilen, ofis araçlarını etkin kullanabilen, bunlardaki basit arızaları giderebilen, diğer birimler ve kurumlarla iş birliği yapabilen, çalıştığı birimlerdeki adli ve hukuki işleyişi bilen ve insan psikolojisi bilgisine sahip kişiler olmaları gerekmektedir.

İnfaz ve koruma memuru olmak isteyenlerin yukarıda sayılan özelliklere ilave olarak, güvenlik araç gereçlerini kullanabilen, bunlardaki teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, fiziksel olarak kendisini geliştirebilen, çalıştığı birimlerdeki güvenlik ayrıntılarına özen gösteren, suç, ceza, infaz ve insan psikolojisi bilgisine sahip, görsel hafızası güçlü ve ayrıntıları algılayabilen kişiler olmaları gerekmektedir.

Yorumlar CComment' target='_blank'>CComment tarafından desteklenmektedir.