Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

Öğrenciler tarafından çok sık sorulan her kar tatilinde biz staja gideceğiz mi sorusunun net olarak cevabını vermek mümkün.

 

İlgili yönetmelikte son yapılan değişiklikler çerçevesinde bu konuyu açıklamakta fayda var.

28758 sayılı ortaöğretim yönetmeliğinde çalışma takvimi konusu madde 15'te düzenlenmiştir.

Önceleri 28758 sayılı ortaöğretim yönetmeliği

Madde 15 bölüm 2 'de öğrenciler işletme şartlarına uyar denilerek kar tatili gibi idari tatillerde öğrencilerin staj yapmalarının önünde bir engel yoktu. Ama 28/10/2016 29871 sayılı yönetmelik değişikliğiyle artık işletmelerde beceri eğitimine giden öğrencilerde diğer öğrenciler gibi değerlendirilerek tatil yapmaktadırlar.

(2) Eğitim ve öğretimi aksatacak nitelikte olağanüstü durum, sel, deprem, hastalık, havanın aşırı sıcak ve soğuk olması gibi nedenlerle il veya ilçe hıfzıssıhha kurulunun kararı ile gerekli gördüğü ve mahalli mülkî idare amirinin onayladığı durumlarda okullarda öğretime ara verilir. Bu gibi durumlarda öğrencilerin derslerinde eksik kalan konularda yetiştirilmesi için okul yönetimleri ve millî eğitim müdürlüklerince gerekli önlemler alınır. İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrenciler işletmelerin şartlarına uyar.

29871 M:5 ile yönetmeliğin 15 bölüm 2 maddesinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Kanımızca bu hükmün anlamı ilçelerde kaymakamlıklar illerde valiliker okulları tatil ettiği anda bu durumdan stajyer öğrenciler dahil tüm öğrenciler faydalanmaktadır denilmektedir. 

“İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrenciler de bu fıkra kapsamında değerlendirilir.”

29871 yönetmelik değişikliği aşağıdadır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrenciler de bu fıkra kapsamında değerlendirilir.”

 

Yorumlar CComment' target='_blank'>CComment tarafından desteklenmektedir.