Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

CEVAP: 

-          Adalet alaınını bitirdikten sonra ;  zabit katibi olarak adliyelerde memur olmak için kpss sınavında 70 puan üstü almanın dışında 3 dakikada yanlışsız 90 kelime klavye  ile yazı yazmak gerekmekte  ve mülakatta elenmemeniz gerekli. Zabit katibi olmanın özel şartlarında “Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarının dışında mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenecektir. )” vardır.

-          Adalet alanını bitirdikten sonra ; İnfaz Koruma Memuru (Gardiyan) olabilmek için ise  yine kpss sınavına girip 70 puan üstü almanız gerekli.Diğer lise ve üstü mezunlarının da girebileceği bu sınavdan sonra sözlü sınavda İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz kurumu idaresine ilişkin konuların birinden veya birkaçından soru sorulacaktır. Nihaî başarı listesi, adayların merkezî sınav, sözlü sınav ve mülâkatta aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre belirlenecektir.Nihaî başarı listesi en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanacaktır. Sözlü sınav ve mülâkatta başarılı olmak kaydıyla hukuk fakültesi veya adalet meslek yüksek okulu mezunları kendi aralarında sıralanacak, diğer bölüm mezunları bunları takiben sıralanacaktır.

 

-          Adalet alanını bitirdikten sonra ;  2 yıllık  Adalet Önlisans programlarını yani Adalet meslek yüksek okullarını tercih  ettiğinizde sınavsız geçiş hakkınzı vardır.. Bu önlisans programını bitirdikten sonra icra müdür ve yardımcısı olarak atanmak için aranan şartlarda “ Hukuk fakültesi, Adalet Meslek Yüksek Okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya Adalet Meslek Eğitimi ön lisans programı mezunu olmak, öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak,” vardır. Bu bölüm mezunları yazılı ve sözlü sınavlara girebilirler.

-          Adalet alanını bitirdikten sonra ;  Adalet Meslek Yüksek okullarından mezun olursanız. Dikey geçiş sınavı ile hukuk fakültelerinden lisans tamamlayarak avukat ,yargıç ve savcı olabilrsiniz.

-          Adalet alanını bitirdikten sonra ; yüksek seçim ve seçim kurulları ile noterlikler, hukuk ve avukatlık büroları, bankalar,özel güvenlik şirketleri ve sigorta şirketleri ile kamu ve özel kurumların hukuk ile ilgili birimlerde de iş bulabilirsiniz.

-          Zabıt kâtibi ile infaz ve koruma personeli olarak görev yapan memurlar; kurumlarının meslek eğitim merkezlerinde hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılarak görevde yükselme eğitimi sonunda başarılı oldukları takdirde ve diğer şartları da taşımaları koşuluyla zabıt kâtibi ise şef, yazı işleri müdürü, şube müdürü ve idare müdürü; infaz ve koruma memuru ise infaz ve koruma başmemuru, idare memuru ve çalıştığı kurumun müdür yardımcısı veya müdürü olabilmektedir.

Yorumlar CComment' target='_blank'>CComment tarafından desteklenmektedir.