Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Meslek Lise öğrencileri istedikleri takdirde bitirdikleri programın devamı niteliğindeki meslek yüksekokullarına kendi Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi (METEB) öncelikli olmak üzere sınavsız olarak yerleştirilme işlemine sınavsız geçiş denilmektedir. METEB, bir veya daha fazla meslek yüksekokulu ile öğretim programları bütünlüğü ve devamlılığı içinde ilişkilendirilmiş mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından oluşan eğitim bölgesidir.Her ilde en az bir mesleki ve teknik eğitim bölgesi bulunur.Teknik lise öğrencileri kendi alanlarındaki meslek yüksek okullarına; kontenjanlar, METEB, mezun oldukları okulların türleri ve öğrenim süreleri, mezuniyet yılları, meslek yüksekokullarına sınavsız geçişleri için hesaplanacak ortaöğretim başarı puanları (OBP) ve tercihleri gözönünde tutularak öncelikler dikkate alınarak sınavsız olarak yerleştirileceklerdir.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler istedikleri  takdirde bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya buna en yakın programların uygulandığı, öncelikle kendi mesleki ve teknik eğitim bölgesi içinde yer alan meslek yüksekokullarına sınavsız olarak yerleştirilebilirler. Mesleki ve teknik eğitim bölgesi, bir veya  daha fazla meslek yüksekokulu ile öğretim programları bütünlüğü ve devamlılığı içinde ilişkilendirilmiş mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarından oluşan eğitim bölgesidir.

Mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarından herhangi birini bitirip de mesleki ve teknik eğitim bölgeleri kapsamı dışındaki bir yükseköğretim programına başvurmak isteyen adaylar, üniversite giriş sınavlarına başvurabilirler.

Mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarından mezun olacakların/olanların istedikleri takdirde, meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarına, 4702 sayılı Kanun uyarınca gerçekleştirilecek sınavsız geçiş işlemleri Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)  tarafından yürütülmektedir.

Sınavsız geçiş için başvuran adayların adreslerine, tercihte bulunabilmeleri için ÖSYM tarafından “ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ve Tercih Formu” gönderilir. Adaylar, kılavuzdaki açıklamalara göre, sınavsız geçiş yapmak istedikleri Yükseköğretim ön lisans programlarını istek sıralarına göre tercih formuna kodlayarak ve okul müdürlükleri veya ÖSYM sınav merkezi yöneticiliklerine teslim etmek zorundadır. Adayların, tercihte bulundukları bölümlere yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılır.

Anadolu Universitesi Açıköğretim Fakültesindeki açıköğretim önlisans programlarına da sınavsız geciş yapılacaktır. Buraya yapılabilecek yerleştirmelerde herhangi bir kontenjan sınırlaması yoktur. Sosyal bilimler ağırlıklı olan bu programları iyi inceleyiniz. Bu programlar, bilhassa bir işyerinde calışmakta olan veya yeni mezun olup da calışmayı düşünen adaylar için cazip olanaklar sunmaktadır. Son yıllarda eğitim-öğretim kalitesinde önemli aşamalar geçiren açıköğretim önlisans programları ile örgün meslek yüksekokulları programları arasında herhangi bir fark yoktur, diplomaları aynıdır. Dolayısıyla eski ve yeni tüm mesleki ve teknik lise mezunları arzu ettikleri takdirde bitirdikleri programın devamı niteliğindeki veya buna en yakın açıköğretim önlisans programlarına hiçbir kontenjan sınırlamasına tabi olmadan yerleşebilirler. Açıköğretim önlisans programları mezunları da Dikey GecişSınavı'na (DGS) girmek ve başarılı olmak suretiyle gerek açıköğretim lisans programlarına gerekse örgün öğretim lisans programlarına devam edebilirler.

METEB, bir veya daha fazla meslek yüksekokulu ile öğretim programları bütünlüğü ve devamlılığı içinde ilişkilendirilmiş mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından oluşan eğitim bölgesidir. Her ilde en az bir mesleki ve teknik eğitim bölgesi kurulabilir.

ADAYLAR KONTENJANLA ALINACAK

Mesleki ve Teknik Lise mezunlarının kendi alanlarındaki meslek yüksekokullarına sınavsız geçişi, ayrılan kontenjanla sınırlı olacak.

Her METEB' deki meslek yüksekokulu programlarının kontenjanları önceden tespit edilecek ve bir programın kontenjanı hangi öncelikte doluyorsa ondan sonraki önceliklerde yapılmış tercihler dikkate alınmayacak.

Her adayın, ortaöğretim başarı puanı baz alınarak “Mesleki Ortaöğretim Başarı Puanı- (MOBP)” hesaplanacak ve bu puanlara göre yerleştirme yapılacak. Adaylar, öncelikle bulundukları METEB' deki yüksekokullara yerleştirilecekler. Herhangi bir nedenle bulunduğu METEB' deki meslek yüksekokuluna yerleşmeyen adaylar, diğer METEB' lerdeki okullara kaydırılabilecekler.

Bunların yanı sıra adaylar meslek yüksekokullarına yerleştirilirken, mezun oldukları okulların türleri ve öğretim süreleri, mezuniyet yılları ve yapacakları tercihler de göz önünde bulundurulacaktır.

HANGİ ADAYLARA ÖNCELİK VERİLECEK

Meslek yüksekokullarına yerleştirme yapılırken, son sınıf öğrencilerine öncelik tanınacak.

Öncelik sıralamasında son sınıf öğrencilerini, bir yıl önce mezun olanlar izleyecek. Bu sıralama, yıllara göre geriye doğru yapılacak ve yine Anadolu teknik, Anadolu meslek ve normal öğretim yapan meslek lisesi mezunlarına öncelik sırası izlenecek.

ESKİ MEZUNLAR DA BAŞVURABİLECEK

Bu öncelikler, mezuniyet yılının sınavsız yerleştirme yılına uzaklığı göz önünde tutulmak suretiyle, mesleki ve teknik liselerden mezun olanların tümünü kapsayacak şekilde devam edecek.

EK YERLEŞTİRME YAPILACAK

Öncelik sıralamasına göre yerleştirme yapılan meslek yüksekokullarında kayıtlar tamamlandıktan sonra, boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılacak. Ek yerleştirmede, önce aynı alandaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları mezunları, yine öncelik sırasına göre yerleştirilecek.

Sonra boş kalan kontenjanlara mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının farklı bölümlerinden mezun olanlar ile diğer lise mezunları, ilgili puan türünde hiçbir öncelik sıralamasına tabi tutulmadan yerleştirilecekler. Ancak, bu adayların ÖSS'ye girmeleri gerekiyor.

AÇIKÖĞRETİME SINAVSIZ VE KOŞULSUZ GEÇİŞ

Mesleki ve teknik liselerde okuyan adaylar veya mezunlar, istedikleri takdirde Açıköğretimin kendi alanlarındaki kontenjan sınırlaması bulunmayan mevcut ön lisans programlarına hiçbir öncelik göz önünde tutulmadan sınavsız kayıt yaptırabilecekler. Belli bir kontenjanı bulunan Açıköğretim programlarına ise öncelik sırası göz önünde tutularak öğrenci alınacak.

LİSANS PROGRAMLARI İÇİN SINAVA GİRİLECEK

Mesleki ve teknik liselerden mezun olanlar veya mezun olabilecek durumdakiler, kendi alanlarındaki lisans programlarına veya kendi alanları dışındaki 2 veya 4 yıllık Açıköğretim programlarına girmek isterlerse mutlaka ÖSS'ye katılacaklardır.

Bu adayların alanları dışındaki meslek yüksekokulu programlarından pek çoğuna girebilmeleri, meslek yüksekokullarında yeterli kapasite artışı sağlandıktan sonra ÖSS' ye girmek suretiyle Y-ÖSS puanlarına göre mümkün olabilecek.

Mezuniyet yılı daha büyük (yeni mezun) adaylara öncelik verilir.
Aynı yıl mezun olan adaylar arasında öncelik okul türüne göre yapılır. Sıralama şöyledir:
a) Anadolu Teknik Lisesi,
b) Teknik Lise veya Anadolu Meslek Lisesi,
c) Meslek Lisesi,
d) çok eski yıllarda enstitü adı altında mezun olunan meslek lisesi sıralaması yapılır.
Mezuniyet yılı ve okul türü aynı olan adaylardan aynı METEB içinde olanlara öncelik verilir.

Mezuniyet yılı, okul türü ve METEB içi METEB dışı bilgileri aynı olan adaylardan OBP’si yüksek olan adaylara öncelik verilir.

Yukarıda sayılan tüm bilgileri aynı olan adaylardan doğum tarihi büyük (yaşı küçük) olana öncelik verilir.

İki yıllık MYO programlarında okumak isteyenlerin hem gündüz hem de gece okuma şansları var. MYO kontenjanlarının yaklaşık üçte birini, ikinci (gece) öğretim programları oluşturuyor.

2002 senesinden bu yana, ilgili meslek lisesi alanlarından mezun olanlar, MYO önlisans programlarına sınavsız geçiş yapabiliyorlar. Sistem gereği, MYO kontenjanlarına, meslek lisesi mezunlarının sınavsız olarak yerleşmelerinin ardından eğer boş kontenjan kalırsa, buraya genel lise mezunları ve meslek liselerinin farklı alanlarından gelenler 0.3 AOBP’li Y-ÖSS puanları ile yerleşebiliyorlar.

 

Yorumlar CComment' target='_blank'>CComment tarafından desteklenmektedir.