Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Adalet Bakanlığı Zabıt Katibi Alımlarında Adaylara Sunduğu Uygulama Metinleri Şöyle.

Zabıt Kâtipliği Uygulama Sınavı Metinlerine İlişkin Duyuru
Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin Özel Şartlar başlıklı 6 ncı maddesinin 6/c bendinde " Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (bu bende göre yapılacak uygulamalı sınavda başarılı sayılabilmek için; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.)" hükmü yer almaktadır.
Söz konusu Yönetmelik hükmü gereğince 13 Eylül 2014 tarihinde yapılacak olan zabıt kâtipliği uygulama sınavında adaylara yazdırılacak metinler aşağıdaki linkte verilmiştir.

Uygulama metinleri için tıklayınız.

 

Ekler:
Bu dosyayı indir (metin.rar)metin.rar[rar dosyası]2354 kB

Yorumlar CComment' target='_blank'>CComment tarafından desteklenmektedir.