Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Eğitim veÖğretim Ortamlarının Düzenlenmesi

Eğitimin meydana geldiği mekân, çevr e ya da alandaki insan gücü dışı öğeler in ön görülen hedefler doğrultusunda en verimli ve sağlıklı biçimde kullanılması olaraktanımlamak mümkündür. Öğrenme ortamları bir eyler e en etkili ve kalıcıöğrenme sağlamaya uygun olarak düzenlenmelidir.

İnsanların hatırlama yüzdeleri

Öğrenme ortamlarınınöğr enme süreçleri üzerinde olumlu bir etkisi olacağı açıktır.

Genel olarak, gerçek durumları ve uygulamaları büyük ölçüde yansıtan öğrenme ortamlarının öğrenciler için daha çekici geleceği ve daha etkin olacağı söylenebilir. Bu bakımdan,öğrencinin özelliklerine ,işe ve çalışmaya uygun ortamlar düzenlenmesi öğr enme açısından daha olumlu olacaktır.

İNSANLAR...

YAPTIKLARININ % 90'ını

SÖYLEDİKLERİNİNve YAZDIKLARININ % 70'ini

DUYDUKLARININ veGÖRDÜKLERİNİN % 50'sini

GÖRDÜKLERİNİN % 30'unu

OKUDUKLARININ % 10'unu

HATIRLAR

 

Eğitim ortamının düzenlenmesi işinin kapsamı ise,eğitim sitelerinden derslikler e kadar uzanan tüm fizikî mekân ile öğrenci, uzman,öğretmen, yönetici, veli ve diğer ilgililer olmak üzere tüm iş görenleri kapsayan sosyal ortamı içermektedir.

Diğer bir deyişle,eğitim ortamlarının düzenlenmesi etkinlikleri; eğitim davranış bilimler i, psikoloji, biyoloji, çevrebilim, mühendislik, mimarlık, teknoloji, ekonomi vb. bilim dallarının kesişme noktasını oluşturmakta ve eğitimde insan ve çevre ilişkilerinin tüm boyutlarını kapsamaktadır.

Eğitim ve öğretim ortamlarının planlanmasında dikkat edilecek adımlar:

1. Adım: Fizikî ortamın dersin içindeki modüllerin durumuna göre aktif öğrenmeye uygun olarak hazırlanması.

2. Adım:Eğitim için düzenlenmiş bir öğretim ortamının ne zamana kadar bu şekilde kalacağının belirlenmesi.

Bilgisayarlı öğrenme ortamı

Eğitim Öğretim Ortamının Yerleşim Şekilleri

Atölye,sınıf veya diğer eğitimöğretim ortamları,öğrencilerin verimli çalışabileceği şekilde aşağıda önerilen yerleşim planlarına göre düzenlenebilir.

" U " Şekli

Sıralar veya masalar, ortamın boyutları ve öğrenci sayısı dikkate alınarak, "U" şeklinde yerleştirilebilir.

Çok farklı amaçlar için kullanılabilecek bir yerleşim şeklidir.

Öğrenciler rahat çalışabilecekleri bir çalışma alanı bulabilirler.

Perdeye yansıtılan her türlü görüntü rahatlıkla izlenebilir.

Öğrenciler birbirleri ile kolaylıkla yüz yüze iletişim kurabilirler.

Grup çalışmaları yapılabilir.

Ekip Çalışması Düzeni

Elips veya daire şeklinde yapılan yerleşim şeklidir.

Ekip çalışmasını kolaylaştırır.

Karşılıklı oturan öğrenciler birbirleri ile kolaylıkla iletişim kurabilirler.

Öğrenciler sandalyelerinin yönünü değiştirerek tahtayı veya perdeyi rahatlıkla izleyebilirler.

Konferans Düzeni

Masalar dikdörtgen veya kare şeklinde ise kolay bir yerleşim şeklidir.

Bu yerle şimde öğretmenin önemi minimuma inerken sınıfın önemi ön plana çıkar.

Öğretmenin masanın ortasında oturduğu yerleşimde ise öğrenciler öğretmen ile daha kolay iletişim kurabilirler.

Bu yerleşimin dezavantajı ise daha resmî bir iletişim ortamı yaratmasıdır.

Daire Şekli

Masa olmadan sadece sandalyeler kullanılarak çabuk ve kolaylıkla oluşturulabilen bir yerleşim şeklidir.

Öğrencilerin yazı yazacakları ve materyalleri yerleştirecekleri bir alanı geekiyor ise sandalyeler ile birlikte masalarda çevrilerek yerleşim yapılabilir.

Masalar olmadan da sadece sandalyeler kullanılarak çabuk ve kolaylıkla oluşturulabilir.

Grup tartışmaları için ideal bir yerleşim şeklidir.

Bir ders içinde birkaç defa kısa süreli tartışma grupları oluşturulduktan sonra eski hâline kolaylıkla dönüştürülebilir.

Klasik Sınıf Yerleşimi

Önerilen yerleşim şekilleri atölye veya sınıfların büyüklük, donanım,öğrenci sayısının fazlalığı gibi sınırlılıklar nedeniyle uygulanamıyorsa klasik atölye veya sınıf yerleşim şekli uygulanabilir. Bu ortamlarda öğrencilerin daha aktif olması için çeşitli öneriler geliştirilebilir.

Grupların Gruplanması

Tartışmacı ve gözlemci gibi farklı gruplar oluşturulması şeklidir. Bu yerleşim şekli, rol yapma, tartışma veya grup çalışmalarını gözlemleme

gibi etkinlikler de kullanılabilir. En fazla uygulanan biçimi ortada birleştirilen masaların çevresinde ikişer grubun ve diğer kenarlara da grup çalışmasını gözlemleyecek grupların yerleştirilmesidir.

Çalışma İstasyonu

Aktif lâboratuvar çalışmaları için uygun bir yerleşimdir .

 Her çalışma istasyonu çevresine ikiöğrenci yerleştirilir.

 Öğretmen nelerin yapılması gerektiğini uygulama ile gösterdikten sonra öğrenciler birbirleri ile işbirliği içinde verilen çalışmayı yapar.

Proje veya Özel Çalışma Grupları

Geniş bir alanda oluşturulan farklı çalışma gruplarıdır.

Bu yerleşim oldukça büyük alanı bulunan ortamlar için veya toplantı salonlarında uygulanabilecek bir yerleşimdir.

Dersdışı etkinlikler için de kullanılabilir.

Grup projelerinin hazırlanarak tartışmaya açılacağı çalışmalar için ideal yerleşimdir.

Öğrenme ortamı

SanalÖğrenme(İnternet Üzerinden E-Öğrenme) Ortamları

Bilginin tamamının veya bir kısmının öğrenciler tarafından ağdan veya internetten alındığı öğrenme ortamlarıdır. Teknolojik donanıma dayalı öğrenme yöntemlerini gerektiren bu öğrenme ortamları günümüzde gider ek yaygınlaşmakta ve büyük ilgi görmektedir.

Okulda sanal sınıf ortamı oluşturulabileceği gibi, bilgisayar donanımları ile bireysel e-öğrenme koşulları sağlanarak internet ortamında eğitim öğretim faaliyetlerinin uygulanması yoluyla da eğitim ve öğretim gerçekleştirilebilir.

Sanalöğrenme ortamları,öğrencilerin zamanlarını iyi kullanacakları, bilgi aramak yerine bilgiye odaklanacakları ve analiz, sentez ve değerlendirme düzeyinde düşünmesini destekleyecek şekilde tasarlanmalıdır.

Yorumlar CComment' target='_blank'>CComment tarafından desteklenmektedir.