Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

CEVAP:

Zabıt kâtibi; Adalet Bakanlığı merkez teşkilatı, adli ve idari yargı cumhuriyet başsavcılıkları ile ilk derece mahkemeleri, bölge mahkemeleri ile yüksek mahkemelerde ilgili mahkeme başkanı, hâkim veya savcının onayı ile yazı işleri müdürünün yaptığı iş bölümü çerçevesinde, kalem hizmetlerini belirli bir süre içerisinde kendi başına yürüten, yaptığı işlemler nedeniyle amirlerine karşı sorumlu olan nitelikli kişidir.

Görevleri

  •   İş organizasyonu yapmak ve iletişimi sağlamak,
  •   Bilgisayarda klavyeyi on parmak kullanarak hızlı ve etkili yazı yazmak,
  •   Yazışma kurallarına uygun resmî yazı yazmak,
  •    Mesleki uygulama yazılımlarını kullanmak,
  •    Adalet alanı içerisinde çalıştığı birimin kalem hizmetlerini yürütmek,
  •   Çalıştığı kurum ve kuruluşların adli ve idari yazışmalarını yapmaktır.

Yorumlar CComment' target='_blank'>CComment tarafından desteklenmektedir.