Alımlar da 5 yıla yayılacaktır. Bakanlığın ilk etapta 2014 yılı sonlarında veya 2015 yılı başlarında 4 bin kişi alması bekleniyor.

 

     Kanun tasarısı, Meclis Adalet Komisyonu tarafından görüşülerek Genel Kurula sunulmak üzere raporlaştırılmıştır. Tasarının Meclis Genel Kurulunda görüşüldükten sonra Ekim ayı sonlarında yasalaşması beklenmektedir.

29 Bin 261 Kadronun Dağılımı Belli Oldu! Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatına yapılan yeni kadro ihdaslarının dağılımı belli olmuştur. Komisyonun kabul ettiği son dağılım şu şekildedir:
Kadro Derece Serbest Kadro Adeti
Ceza İnfaz Kurumu Müdürü 1-6 440
Ceza İnfaz Kurumu Müdür Yrd. 1-6 1650
İnfaz ve Koruma Başmemuru 1-7 2836
İnfaz ve Koruma Memuru 3-11 22940
VKHİ 5-10 400
Şoför 10-11 495
Teknisyen 9-11 500
4 Bin Kadroya Atama Serbest! Geçici Madde 2- (3) Bu Kanun ile Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatına ihdas edilen kadrolardan güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere 4.000 adedine 20/12/2013 tarihli ve 6512 sayılı 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki sınırlara tabi olmadan açıktan veya naklen atama yapılabilir.

Sözlü Sınava Devam!

29/7/2002 tarihli ve 4769 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanununun 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

MADDE 10- Eğitim merkezlerinde hizmet öncesi eğitime, ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinin ihtiyacına göre ve Adalet Bakanlığınca belirlenecek sayıda merkezi sınavda başarılı olan adaylar arasından, idare memurluğu öğrenciliği için Adalet Bakanlığınca, infaz ve koruma memurluğu öğrenciliği için sınav komisyonunca yapılacak sözlü sınav ve mülakatta başarılı olanlar alınır. Her eğitim merkezi için ayrı oluşturulacak sınav komisyonu; Genel Müdürlük tarafından görevlendirilen bir genel müdür yardımcısı veya daire başkanının başkanlığında, tetkik hâkimleri veya personel arasından seçilecek iki üye ve eğitim merkezi müdürü ile eğitim merkezinin bulunduğu yer adli yargı ilk derece mahkemesi Cumhuriyet başsavcısı, başsavcının katılamaması durumunda Genel Müdürlükçe belirlenen başsavcı vekili veya Cumhuriyet savcısından oluşur. Açıktan veya naklen atama yapılabilir.

İnfaz Koruma Memuru Alımları

Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ, ceza infaz kurumlarının dış güvenliğinin Adalet Bakanlığına devrine ilişkin yasayla, 5 yıl içinde dış güvenliğin kademeli şekilde Bakanlığa geçeceğini belirterek, bu kapsamda 25 bin civarında yeni infaz koruma memuru istihdam edileceğini bildirmişti. Yasanın Ekim-Kasım aylarında TBMM’den çıkarılmasıyla birlikte alımlar için de süreç başlamış olacaktır. 22 Bin 940 İnfaz Koruma Memurluğu kadro ihdası yapılmıştır. Bu kadrolara alımlar parça parça yapılacaktır. Cezaevlerinin tamamının dış güvenliği kademeli şekilde yani 5 yıllık süreçte Adalet Bakanlığına geçecek.

Alımlar da 5 yıla yayılacaktır. Bakanlığın ilk etapta 2014 yılı sonlarında veya 2015 yılı başlarında 4 bin kişi alması bekleniyor.

Yorumlar CComment' target='_blank'>CComment tarafından desteklenmektedir.