​​​​​​​​​Kaza Tespit Tutanağı Nedir?

Kaza Tespit Tutanağı, trafikte en az iki aracın yalnız maddi hasarlı bir kazaya karışmaları sonucu, tarafların anlaşarak sigorta şirketi ya da polise gerek kalmadan, aralarında düzenlemiş olduğu tutanaktır.

Kaza sonrası taraflar Kaza Tespit Tutanağı doldurarak bu tutanaklar, tarafların sigorta şirketlerinin hasar departmanına iletilir. Sigorta şirketleri en geç takip eden iş günü sonuna kadar tutanağı ve varsa fotoğrafları elektronik ortamda Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne (SBM) iletir.

Tutanakların, SBM sistemine girilmesini takip eden 3 iş günü içinde her bir sigorta şirketi kendi kusur oranı değerlendirmesi yapar. Bu oranlar kazaya karışan herbir araç için %0, %50 ve %100 şeklindedir. Eğer şirketler arasında mutabakata varılır (tüm şirketler tarafından aynı kusur oranları verilirse) ise dosya sonuçlanır.

3 iş günü içerisinde mutabakata varılamaz ise (en az bir şirket tarafından farklı kusur verilirse) dosya, Tutanak Değerlendirme Komisyonu'na iletilir. Komisyon, 3 iş günü içerisinde ilgili dosyayı sonçlandırır.

"Kaza yapan iki aracın da sigorta şirketi aynı ise vatandaş (sigortalı), http://www.sbm.org.tr adresindeki "Online İşlemler Menüsü" altındaki "Kaza Tespit Tutanağı İtirazı" adımından şirketin vermiş olduğu karara itiraz edilebilmekte ve tutanağın komisyon tarafından değerlendirilmesi sağlanmaktadır."

"Tutanak Değerlendirme Komisyonu, SBM'den bağımsız bir komisyon olup, asli görevleri "sigorta şirketlerinin kusur değerlendirmesinde ​mutabakata varamadığı dosyalar"ı sonuçlandırmaktır."

"Komisyonun sonuçlandırdığı dosyalara ilişkin itirazlar, Sigorta Tahkim Komisyonu ve mahkeme yoluyla yapılabilmektedir."

Tutanağınızın durumunu http://www.sbm.org.tr adresindeki "Online İşlemler Menüsü" altındaki "Kaza Tespit Tutan​​ağı Sorgulama" adımından ve SMS 5664 ile öğrenebilirsiniz.

 

·         İkiden fazla aracın karışmış olduğu kazada birden fazla tutanak kullanılabilir veya tutanak fotokopi ile çoğaltılabilir. Tüm tutanaklar, tüm taraflar tarafından imzalanmalıdır.

·          Aşağıdaki hallerde trafik kazası tespit tutanağı trafik zabıtası tarafından düzenlenecektir.

o   a. Sürücü belgesiz motorlu araç kullanılıyorsa veya yetersiz sürücü  belgesi ile motorlu araç kullanılıyorsa,  

o    Sürücü belgesinin geçerli olması için;- Motorlu bisiklet kullananlar için “A1” sınıfı, 

o   - Motosiklet kullananlar için “A2” sınıfı,  - Otomobil, minibüs ve kamyonet kullananlar için “B” sınıfı,

o    - Kamyon kullananların “C” sınıfı,  - Çekici kullananların “D” sınıfı, 

o   - Otobüs kullananların “E” sınıfı,  - Lastik tekerlekli traktör kullananların “ F” sınıfı, 

o   - İş makinesi türünde araç kullananların “ G” sınıfı,  - Hasta ve sakatların kullanabileceği özel imal edilmiş bir araç ise, “H” sınıfı olmalıdır.

o    - A2 sınıfı sürücü belgesi ile A1, - B sınıfı sürücü belgesi ile F,

o   - C sınıfı sürücü belgesi ile B ve F, - D sınıfı sürücü belgesi ile  C, B ve F,

o   - E sınıfı sürücü belgesi ile B, C, ve F sınıfı sürücü belgeleri ile kullanılan araçlar için de geçerlidir

o   H sınıfı sürücü belgesi ile kullanılan araçların plakalarında özel işaret bulunmakta olup bu araçlar sadece engelli kişiler tarafından kullanılabilir. Bu tip araçların farklı sürücü belgeli kişiler tarafından kullanılması kabul edilmemektedir. 

o   K sınıfı sürücü belgesi, sürücü adaylarının alacağı sürücü belgesi sınıfına uyan araçları sürmeyi öğrenmeleri için verilmekte olup, maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağında geçerli bir sürücü belgesi olarak kabul edilmemelidir. 

·         b.  Sürücüde yaş küçüklüğü varsa,  Sürücü belgesi geçerli bir belge ise sorun yoktur. Ancak aracı kullananın gösterdiği sürücü belgesinin geçerliliği hakkında bir şüpheniz olduğu takdirde farklı bir kimlik isteyerek sürücü belgesindeki bilgilerle karşılaştırmalı, adı, soyadı, doğum tarihi, doğum yeri gibi bilgiler in doğruluğu kontrol edilmelidir.   

·         c.  Sürücüde alkol veya akıl sağlığı şüphesi varsa, Karşı taraf sürücüsünün davranışlarından, konuşmasından, ağız kokusundan alkollü ya da akli dengesinin bozuk olduğu izlenimi edinir iseniz mutlaka trafik zabıtası çağırmalısınız.

·          d. Kazaya karışan araçlardan birinin veya daha fazlasının kamu       kurumlarına ait olması,.

o   - Resmi araçlara takılan plakalarda zemin siyah, harf ve sayı grubu beyaz,

o   - Resmi olmayan araçlara takılan plakalarda zemin beyaz, harf ve sayı grubu siyahtır.

o   - Emniyet araçlarına takılan plakalarda zemin mavi, harf ve rakam grubu beyazdır.

o   Büyükelçiliklerde görevli ve diplomatik muafiyeti olan kişilere ait araçların plakalarında  (CC, CD veya CM grupları) zemin beyaz, harf ve sayı grubu yeşil renkte olur.

o   - Taşıt kanununa göre kişiye ya da emre tahsis edilen araçların plakalarında zemin koyu kırmızı üzerine sarı madeni sayı grubu yer alır.

o   e. Kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana gelirse, Kamuya ait bariyerlere, elektrik direklerine, köprü ayaklarına, binalara, trafo, vs çarparak zarar verilmesi durumlarında,  trafik zabıtasına haber verilir.

o   f. Trafik Kazasında sadece 3 üncü kişilere ait eşyalara zarar gelirse, Sigortalı aracın kaza esnasında üçüncü şahıslara ait bina, eşya, dükkan, bahçe duvarı, vs mallarına zarar vermesi durumunda trafik zabıtasına haber verilir. 

o    g. Kazaya karışan araçlardan birinin veya birkaçının trafik sigortasının     bulunmaması,  Karayolları Trafik Kanununun 51’ nci maddesi uyarınca, motorlu taşıt, makine veya lastik tekerlekli traktör sahipleri, bunların römorklarının kullanılmasından üçüncü şahıslar aleyhine doğacak zararları temin etmek üzere, mali mesuliyet sigortası akdine mecburdurlar. - Trafik poliçeleri, araç üzerinde bulundurulması zorunlu belgelerdendir. - Bir kaza anında karşı tarafın trafik poliçesi görülmelidir. - Taraflarda bir tanesinin geçerli bir trafik poliçesi yok ise durumu trafik zabıtasına bildirmek zorundadırlar. - Araçların kasko poliçelerinin olması durumu değiştirmez. - Taraflar kasko sigortaları olmalarına rağmen sigorta Şirketlerine başvursalar dahi trafik poliçeleri olması zorunludur.

o   h. Trafik kazası ölüm ve/veya bedeni zarar ile sonuçlanmışsa.

o    I.  Taraflar kendi aralarında anlaşamıyorlarsa,

o   Yukarıda sayılan hususlardan herhangi birisi meydana gelmiş ise, araçlar kaza yerinden kaldırılmadan mutlaka trafik zabıtası çağırılmalı ve kaza tespit tutanağı kolluk kuvvetleri tarafından düzenlenmelidir. Bu durumlarda 155  veya kaza mahalli jandarma bölgesiyse 156 numaralı telefondan trafik zabıtasına haber veriniz.        

·         İkiden fazla aracın karıştığı trafik kazalarında birden fazla -fotokopi ile çoğaltılmış olabilir- form kullanılabilecektir. Kazaya karışan tarafların tamamı tarafından imzalanmayan tutanaklar geçerli kabul edilmeyecektir.

Kısmi HasarlarKaza olay yeri fotoğraflarının çekilmesi gerekmektedir

·         Kimlikler, Ehliyetler ,Ruhsatlar, Zorunlu Trafik Poliçeleri ve kasko fotokopileri ise zorunlu olmamakla birlikte tedbir amaçlı çekilmeli yada hazır bulundurulmalı.

·         Tutanaklar ise en az 2 nüsha olmalı

Otomobilime çarpan sürücü kaçarsa nasıl tutanak tutarım?

                Genelde karşılaştığımız konulardan biride bazı kazalarda mesela aracımız park halindeyken sabah bi geliyoruz aracımıza vurulmuş olduğunu görebiliyoruz veyahut çok açık bir şekilde trafikte bir araba gelip aracımıza çarpıyor daha sonra bir bakıyoruz bu araba durmadan yoluna devam ediyor. Böyle bir durumda kazaya karışan maddi hasarlı kazada diğer araç sürücüsü ortada yoksa yani onun imzasını bilgisini alamıyor iseniz doğal olarak trafik kazası tespit tutanağını tutamazsınız. Bunu tek başınızada dolduramazsınız.

                Burada yapacağınız tek şey var zaten bu çarpan aracın plakasını görmüşseniz marka-model bunun plakasını alıp karakola başvurup bu araç şurada bana şu şekilde vurdu ve kaçtı diyerek karakola gidiyoruz. Kazanın olduğu yere en yakın karakola gidiyoruz, o karakol bu çarpıp kaçan aracın hangi karakola bağlı olduğunu tespit edip sizi oraya gönderiyor, biraz zahmetli bir iş ama oraya gidip o sürücü çağırılıyor aracıyla birlikte polislerle, darbe ondada var mı diye var ise karakol bir rapor tutuyor, savcılığa gidebilirsiniz savcılıkta böyle bir şikayette bulunup alabilirsiniz bazı durumlardada sigorta şirketleri kasko poliçesi varsa beyan ile aracıma akşam vurulmuş diyerek ödeyebiliyor. Burada diğer sürücü yoksa tek başınıza kaza tespit tutanağı tutamazsınız.

YÜRÜRLÜK TARİHİ: 01.04.2008

Yorumlar CComment' target='_blank'>CComment tarafından desteklenmektedir.